Jaarvergadering 19 maart 2016

Vergulde RosHierbij de definitieve uitnodiging voor de jaarvergadering van Business Club Wacker op zaterdag 19 maart (2016). Deze uitnodiging geld uiteraard voor 2 personen.

Dit jaar zitten we bij ons lid, Het Vergulde Ros te Halfweg.
De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Rond de klok van 20.00 uur begint de ledenvergadering waarna we een gezellige “goklustige” avond tegemoet gaan. We sluiten de officiële avond om 24.00 uur.

Agenda jaarvergadering BCW 2016

1)      Opening
2)      Mededelingen en ingekomen stukken ( ter inzage tijdens de vergadering)
3)      Jaarverslag secretaris ( activiteiten 2015 en gesponsorde goede doelen)
4)      Jaarverslag penningmeester
5)      Kascommissie (decharge penningmeester)
6)      Bestuurszaken

Voorstel is om het bestuur te rouleren.

Bart Tijink aftredend wel herkiesbaar
Arina Holterman  aftredend niet herkiesbaar
Frans Zinger 2016 aftredend wel herkiesbaar
Henriette Teunissen 2017 aftredend
Jan Roze 2017 aftredend

Voorgestelde nieuwe bestuursleden :

Hans van Luin (penningmeester)
Wichard Alberts (secretaris)
Bert Spronk (bestuurslid)

Ieder lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie. De verdeling van de taken wordt door het bestuur ingevuld. Aanmelden kan via de secretaris. info@businessclubwacker.nl

7) Voorstellen activiteiten 2016.
Met vriendelijk groet,

Bart Tijink (voorzitter)