Business Club Wacker biedt AED aan

BCW - AED WackerDe voetbalvereniging Wacker heeft sinds deze week de beschikking over een Automatische Externe Defibrillator. De Businessclub van Wacker heeft dit financieel mogelijk gemaakt. Voorzitter Willem Stadman nam de AED dankbaar in ontvangst van Bart Tijink en Mark Lakke van BCW. De AED is een apparaat waarmee in bepaalde gevallen een schok (stroomstoot) kan worden toegediend aan iemand met een circulatiestilstand. Het gaat dan om slachtoffers waar bij het hart ongecoördineerd samentrekt ( fibrilleert) De AED kan het ongecoördineerd samentrekken van het hart opheffen. Dit noemt men defibrilleren.

Bart Tijink: ‘Met name op sportparken is dit apparaat een belangrijk hulpmiddel bij eventuele calamiteiten. De BCW vond het een nuttig idee om de financiering van dit apparaat op zich te nemen’. De plaats van de AED is de buitenkant van de kantine van Wacker.

Ook de overige sportverenigingen zijn inmiddels ook op de hoogte van de aanwezigheid van deze AED. Uiteraard is de AED een publiek apparaat en voor iedereen indien noodzakelijk te gebruiken. Voorzitter Willem Stadman hoopt niet dat het apparaat veel gebruikt hoeft te worden, maar erkent wel het noodzakelijke belang er van. ‘Binnenkort vindt er nog cursus plaats zodat meerdere mensen de AED kunnen bedienen’.