Doelstelling

Doelstelling van de Business Club Wacker (BWC) is het bevorderen van de zakelijke en persoonlijke contacten tussen ondernemers in de Wijk en de wijde regio. Om aan de bovenstaande doelstelling te kunnen voldoen heeft de BCW een overeenkomst gesloten met de v.v. Wacker-van Dijk. Tijdens een aantal thuiswedstrijden kunnen voor, tijdens en na de wedstrijden van Wacker-van Dijk in het clubgebouw van de Wijker voetbalvereniging persoonlijke en commercieel interessante contacten worden gelegd.

Daarnaast organiseert de Business Club Wacker jaarlijks een aantal evenementen om de leden van de Businessclub met elkaar in contact te brengen. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn:

  • Businessclub avond met gastspreker
  • Bedrijfsbezoek van ondernemers
  • Bezoek aan Eredivisiewedstrijd
  • Leuke jaarlijkse activiteit waarbij te denken valt aan een dag zeilen, middag schietbaan, etc.
  • Ontvangst tijdens enkele thuiswedstrijden van Wacker-van Dijk 1

 

Van de inkomsten uit de businessclub worden business-to-businessactiviteiten georganiseerd, maar daarnaast wordt ook de Wijker voetbalvereniging Wacker-van Dijk ondersteund. Deze financiële tegemoetkoming gebeurt echter alleen op aanvraag vanuit de voetbalvereniging en zal niet per definitie een vast bedrag per jaar zijn. Wel zal de BCW een gedeelte van de contributie reserveren om aan deze verzoeken in de toekomst te kunnen voldoen.

Alhoewel de BCW onafhankelijk is van de voetbalvereniging, is het duidelijk dat er een nauwe samenwerking zal zijn tussen het bestuur van de BCW en de voetbalvereniging Wacker-van Dijk, teneinde de ondersteuning door de BCW effectief en verantwoord in te vullen.