BCW jaarvergadering

Door de coronacrisis was het geruime tijd niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren! Maar businessclub Wacker heeft zaterdag 9 april toch een jaarvergadering kunnen beleggen. Deze informele meeting met een hapje en drankje vond plaats bij café de Casteleyn in Meppel. Tijdens de vergadering werden o.a: de activiteiten, de bijdragen en de ledenmutaties behandeld door secretaris Frans Zinger. Ook werd er alvast even vooruitgeblikt naar activiteiten die nog op stapel staan dit jaar.

Penningmeester Hans van Luin werd decharge verleend door de kascommissie bestaande uit Marc Lakke en Erwin Teunissen. Lakke stapt uit de kascommissie, en wordt opgevolgd door Hanko Spijkerman. Daarnaast heeft Wichard Alberts afscheid genomen als bestuurslid. Voorzitter Bart Tijink bedankte hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Alberts heeft zelf een vervanger gevonden in de persoon van: Juul van der Laan. Laatstgenoemde werd welkom geheten in het bestuur.

Notulen jaarvergadering bekijken
Notulen BCW Ledenvergadering 9 april 2022